February 20, 2019
  • 2:53 pm “PENGAKUAN PETRUS; ENGKAULAH MESIAS”
  • 1:58 pm “SUDAHKAH KAU LIHAT SESUATU?”
  • 3:09 pm WASPADALAH TERHADAP RAGI ORANG FARISI
  • 11:49 pm JANGAN MENCOBAI TUHAN MU
  • 2:34 pm BERKAT DAN KUTUK

KOTBAH MISA TIRAKATAN OLEH; RM. EDUARDUS JEBARUS, PR Katedral Renha Rosari, Larantuka, Rabu 14 November 2018 Keb. 3:1-9; Mat. 25:14-30  “Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia (memikul tanggung jawab) dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar.Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu” Saudara-Saudari Terkasih […]

READ MORE